De Integriteitcursus voor Avatar Masters is een negendaagse cursus die wordt aangeboden aan Avatar Masters met een geldige licentie. Hij is gebaseerd op het boek van Harry Palmer Zeven zuilen van verlichting.

De verwachte resultaten van de cursus zijn: verhoogd welzijn, inzichten in aanvallen en meningsverschillen en het vrijmaken van creatieve energie.

Voor de laagste prijs in 2019, zorg dat:
• Je registratie naar Star’s Edge verstuurd is.
• De volledige betaling gedaan is. Zie hieronder voor de prijzen.

 

• Voor 1 januari, 2020 - $525 USD
• Na 1 januari, 2020 - $550 USD

Vooruitbetalingen blijven volledig terugbetaalbaar op verzoek.

  • Herhalingen van de Integriteitcursus zijn niet kosteloos.
  • De Integriteitcursus wordt gelijktijdig met en op dezelfde locatie gegeven als de Master Cursus.
  • De Integriteitcursus heeft een eigen checklist en eigen materiaal.
  • [Optioneel] Op een bepaald punt in de cursus kunnen de Masters die de Integriteitscursus volgen gevraagd worden om ondersteuning te geven in de zaal van de Master Cursus, dus neem je Masterpack mee als je dat zou willen doen.
  • Alle herhalers (inclusief studenten van de Integriteitscursus) moeten aanwezig zijn op de eerste dag bij de start van de cursus.

Cursusagenda

Integriteitcursus Aanmeldingsformulier

Accommodatieformulier

insert2Het blijkt gemakkelijker te zijn om je daden te verdedigen dan om ze eerlijk onder de loep te nemen. We gaan gemakkelijker in de aanval dan dat we iets toegeven. Voor bekentenissen is moed nodig!

Als we genoeg moed kunnen verzamelen om weer zeggenschap te nemen over onze ervaringen en ze gewoon te zien voor wat ze zijn, ze te voelen, zullen we de blauwdruk van ons leven weer in handen krijgen. We zien onze angsten onder ogen en leggen de transparante overtuigingen bloot die de angst creëerde. Eerlijker worden met onszelf houdt in, dat we meer eerlijkheid bijdragen aan het collectieve bewustzijn van de wereld, en dit verschaft het fundament waarop een verlichte planetaire beschaving gebouwd kan worden.

– Harry Palmer